Szkolenia bhp

Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w zakresie bhp.

Nasze szkolenia wzbogacone są o prezentacje, filmy i zdjęcia, które działają na wyobraźnię uczestników. Podczas zajęć stosujemy metody mające na celu zaktywizować słuchaczy i zachęcić do wspólnej analizy bhp w ich miejscu zatrudnienia, omówienia dotychczasowych wypadków i sytuacji potencjalnie wypadkowych. Dzięki temu pracownicy są w stanie określić, co było przyczyną danego niebezpieczeństwa i w jaki sposób należy działać by uniknąć ponownych błędów w przyszłości.


Szkolenia bhp

 

Dobre i efektywne szkolenie jest zaczątkiem do wprowadzenia w zakładzie pracy założeń  pojęcia kultury bezpieczeństwa, ponieważ wspólnie z pracownikami wytyczamy cele, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy. Jesteśmy zespołem, który docenia wiedzę pracowników i umie z niej korzystać. Skutkuje to zmianą nastawienia załogi, zwiększeniem ich świadomości i motywacji do działania zgodnie z zasadami bhp, gdyż są ich współautorami.

SZKOLENIA WSTĘPNE

Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkolenia wstępnego dla każdego nowozatrudnionego pracownika. Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika z uprawnieniami bhp i należy przeprowadzić go przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Zakres szkolenia obejmuje ogólne zasady bhp i ppoż., udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego. Do roku od odbycia szkolenia wstępnego należy przeprowadzić szkolenie okresowe, natomiast dla osób kierujących pracownikami szkolenie okresowe powinno odbyć się do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Celem instruktażu ogólnego jest:

  • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż.,
  • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy,
  • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

SZKOLENIA OKRESOWE

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego, a pracownik ma obowiązek w nim uczestniczyć. Częstotliwość szkoleń uzależniona jest od zajmowanego stanowiska pracy. Pierwsze szkolenie okresowe odbywa się do roku od momentu zatrudnienia (kadra kierownicza do 6 miesięcy), każde kolejne według poniższych podpunktów:

 

  • Pracownicy robotniczy -nie rzadziej niż raz na 3 lata 
  • Pracownicy robotniczy- prace szczególnie niebezpieczne- nie rzadziej niż raz w roku!
  • Pracownicy administracyjno-biurowi - nie rzadziej niż raz na 6 lat*
  • Kadra kierownicza - nie rzadziej niż raz na 5 lat

 

Uwaga

Szkolenia okresowe kadry administracyjno-biurowej  i kierowniczej przeprowadzamy również w formie E-LEARNINGU. Polega to na wysłaniu materiałów szkoleniowych drogą mailową, pracownik po zapoznaniu się z materiałami rozwiązuje test, którego skan odsyłany jest na naszego maila. Dokumentacja wraz z zaświadczeniem wysyłana jest pocztą.

*W związku ze zmianą przepisów, potrzeba przeprowadzenia szkolenia okresowego kadry administracyjno-biurowej uzależniona jest od kategorii ryzyka danego przedsiębiorstwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.