Szkolenia wstępne

Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkolenia wstępnego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika z uprawnieniami bhp i należy przeprowadzić go przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe


Pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego, a pracownik ma obowiązek w nim uczestniczyć. Częstotliwość szkoleń uzależniona jest od zajmowanego stanowiska pracy.

Szkolenia ppoż.

Według kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej w zakładzie pracy, a także zapoznać każdego pracownika z zasadami ppoż. obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie (ustawa o ochronie przeciwpożarowej).

Szkolenia pierwsza pomoc

Zgodnie z prawem pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie. Dobre praktyki wskazują, aby w danym budynku minimum jedna osoba na zmianie posiadała odpowiednie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Obsługa firm

Niezależnie od wielkości firmy proponujemy powierzenie nam zadań z zakresu zarządzania bhp w Państwa przedsiębiorstwie. Nasze wsparcie obejmuje pełne doradztwo we wszystkich bieżących sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Informujemy również o najnowszych rozporządzeniach i zmianach w przepisach prawa.

 

Odwiedź nas na Facebook


AKTUALNOŚCI / CIEKAWE ARTYKUŁY / HUMOR BHP

 

ZAUFALI NAM: