Obsługa ppoż.

Według kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej w zakładzie pracy, a także zapoznać każdego pracownika z zasadami ppoż. obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie (ustawa o ochronie przeciwpożarowej).

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej to obowiązek właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu. Zagrożenie pożarowe jest jednym z najgroźniejszych i najbardziej dotkliwych w skutkach, dlatego tak ważne jest, aby spełnić wszystkie wymogi stawiane przez ustawodawcę.

 W ramach obsługi ppoż. oferujemy:

  • szkolenia dla pracowników z zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji,
  • przeprowadzenie audytu pod kątem zagadnień ppoż. w firmie (sprawdzamy dokumentację, ilość i rozmieszczenie urządzeń gaśniczych oraz oznakowania),
  • przygotowanie instrukcji ochrony ppoż.,
  • zaopatrzenie w sprzęt ppoż.

 

Ppoz