O nas

BORKO BHP to firma świadcząca kompleksowe usługi z zakresu

  • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
  • obsługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto

  • szkolimy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • realizujemy zamówienia na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej dla pracowników, jak również sprzęt przeciwpożarowy, apteczki pierwszej pomocy a także szeroko pojęte oznakowanie(znaki ppoż, bhp, tablice informacyjne na indywidualne zamówienie)
  • współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami wykonującymi pomiary środowiska pracy, jak również wspomagamy działania związane z ochroną środowiska.

Panstwo_borko

Stawiamy na nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Nasz profesjonalny i ambitny zespół szuka najlepszych rozwiązań, aby bhp w firmach realnie przyczyniało się do poprawy jakości i efektywności wykonywanej pracy. Stąd nasze hasło przewodnie:

Bezpieczeństwo sprzyja kreatywności i efektywności pracownika.

Skuteczna komunikacja pomiędzy pracownikami i ich zaangażowanie w poprawę warunków bhp to nasz priorytet. W ten sposób kreujemy kulturę bezpieczeństwa w firmach – poprzez zmianę nastawienia do bhp z popularnego „muszę” na „chcę pracować bezpiecznie”. Jako specjaliści mamy świadomość, że tylko współpraca całej załogi przyczyni się do poprawy warunków bhp w firmie.