Obsługa bhp

Niezależnie od wielkości firmy proponujemy powierzenie nam zadań z zakresu zarządzania bhp w Państwa przedsiębiorstwie. Nasze wsparcie obejmuje pełne doradztwo we wszystkich bieżących sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Informujemy również o najnowszych rozporządzeniach i zmianach w przepisach prawa.

Pracę tą realizujemy zarówno w oparciu o jednorazowe zlecenia, jak i stałe umowy. Bez względu na wybraną formę współpracy pozostajemy z Państwem w kontakcie i w razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji. Gwarantuje to optymalizację kosztów poprzez dostosowanie zakresu usług do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Obsuga bhp

Firmom korzystającym z naszych usług zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie doradztwa bhp obejmującą m.in.:

 • audyt i doradztwo,
 • szkolenia (wstępne, okresowe, również dla pracodawców i osób kierujących pracownikami),
 • postępowanie powypadkowe (wypadek przy pracy, wypadek w drodze do lub z pracy),
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • przygotowanie instrukcji bhp i p.poż.,
 • kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie (roczna analiza stanu bhp i p.poż.),
 • udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • pomoc w realizacji nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz inne artykuły BHP (znaki bezpieczeństwa, gaśnice, apteczki),
 • pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • wprowadzenie procedury antymobbingowej
 • realizację pozostałych zadań z zakresu bhp.

 

Naszym celem jest zapewnienie pracodawcy komfortu dotyczącego realizacji powyższych zadań w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jednocześnie podejmujemy działania w celu wprowadzenia w zakładzie pracy zasad „kultury bezpieczeństwa”. To znaczy zmiany wśród załogi postawy wobec bhp z popularnego „muszę” na „chcę pracować bezpiecznie”.

W swojej pracy kierujemy się zasadą bezpieczeństwo sprzyja kreatywności i efektywności pracownika.

Działamy szybko i dokładnie. Zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.