Pierwsza pomoc

Zgodnie z prawem pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie. Dobre praktyki wskazują, aby w danym budynku minimum jedna osoba na zmianie posiadała odpowiednie szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Coraz częściej jednak pracodawcy decydują się na przeszkolenie całej załogi. Jest to sytuacja bardzo pożądana przede wszystkim przez pracowników, gdyż umiejętności te mogą przydać im się również w życiu prywatnym.

Szkolenia w części teoretycznej przeprowadzamy przy pomocy prezentacji wzbogaconej o filmy i zdjęcia, natomiast część praktyczna polega na wykonywaniu poszczególnych czynności ratowniczych z użyciem sprzętów takich jak:

 

  • fantom osoby dorosłej,
  • fantom niemowlęcia,
  • AED treningowe (automatyczny defibrylator zewnętrzny),
  • torba medyczna wraz z pełnym wyposażeniem oraz akcesoriami do ćwiczeń.

 

Pomoc

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

  • zasady udzielania pierwszej pomocy (w zakresie obejmującym program szkolenia),
  • zasady zapewnienia bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w czasie udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie umiał:

  • rozpoznać wstępny stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego,
  • udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia poszkodowanego,
  • wezwać pomoc służb profesjonalnych.